Sr Pazdziernik 22/2019
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - Świadczenia rodzinne
  - Kapitał ludzki
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualności
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 

 


   

  
 
 
Współpraca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach współpracuje ściśle z Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach, głównie w zakresie wszczęcia postępowania w sprawie leczenia odwykowego.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach:
1. Antoni Jeż-przewodniczący
2. Renata Czudaj-zastępca przewodniczącego komisji
3. Ewa Mikołajewska-Haiska-sekretarz komisji, pełnomocnik burmistrza
4. Maria Wiatrek-członek komisji
5. Dorota Mańczak-członek komisji
6. Karol Nowak-członek komisji
7. Aleksandra Wilk-członek komisji

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
1. Ewa Lebek - przewodniczšcy zespołu
2. Ewa Mikołajewska-Haiska - z-ca przewodniczšcego zespołu
3. Tomasz Olczyk - członek zespołu
4. Blandyna Kubiak - członek zespołu
5. Joanna Kurzeja - członek zespołu
6. Beata Bacior - członek zespołu
7. Karol Nowak - członek zespołu
8. Justyna Pękalska-Stolarczyk - członek zespołu
9. Iwona Kubala - członek zespołu

Do pobrania:
- Wniosek o leczenie odwykowe
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl