Sr Pazdziernik 22/2019
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - Świadczenia rodzinne
  - Kapitał ludzki
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualności
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 

 


   

  
 
 

logo kapitał ludzki.bmp           

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Działanie 7.1.1.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

„Ja też potrafię”

W okresie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące warunki:

- znajdują się w wieku aktywności zawodowej

- nie pracują zawodowo

- posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS

- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Projekt „Ja też potrafię” przewiduje zastosowanie szereg instrumentów:

- instrumentów aktywizacji edukacyjnej (kursy zawodowe)

- instrumentów aktywizacji zdrowotnej (rekreacja, wyjazdy na basen)

- instrumenty aktywizacji społecznej (szkolenia, treningi)

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaletach

ul. Żwirki i Wigury 2

Tel. 034/3527-643

 

Więcej informacji u koordynatorki projektu:

 

- Renata Czudaj – kierownik MOPS, Tel. 034/3578-656

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl