Sr Pazdziernik 22/2019
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - Świadczenia rodzinne
  - Kapitał ludzki
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualności
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 


   

   
 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - Becikowe
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Wymagane dokumenty
USTAWA z dnia 12 paŸdziernika 2012 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o Świadczenia rodzinne
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. z 04.08.2006r. nr 139 poz. 992 )
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tekst ujednolicony, stan na dzień 2007.07.04 - zawiera zmiany wprowadzone Dz.U. Nr 109 poz 747 wchodzące w życie od 6 lipca 2007r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin (Dz.U. z dnia 4 lipca 2005 nr 119 poz. 1007)

 

 

 

Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl