Sr Pazdziernik 22/2019
Haliszki, Lody, Przybysłąwa
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - ¦wiadczenia rodzinne
  - Kapitał ludzki
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualno¶ci
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 

 


   

  
 
Od 31.08.2011r. na terenie Kalet funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kalety nr 158/142/2011 z dnia 31.08.2011r. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego: 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu problemów. 2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu. 3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym. 5. Prowadzenie kampanii edukacyjnych. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Komisariatu Policji w Kaletach Zespołu Szkół w Kaletach Zespołu Szkół w Miotku Służby zdrowia Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „TWOJA SZANSA” Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy łącząc swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie miasta Kalety. Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Miasta Kalety, a w szczególności: - rodziny, w których stosowana jest przemoc wobec dziecka lub współmałżonka, - rodziny, w których używane są narkotyku, nadużywany jest alkohol, - rodziny, w których dzieci są zaniedbywane, - rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, z rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich. Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak i również mają prawo do uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc. Gdzie szukać pomocy? 34 352 76 43 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach 112 – Infolinia dla osób , które są zagrożone z jakiegokolwiek powodu (pomoc policji lub pogotowia 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 00 02 – Niebieska Linia – dla osób, które czują się ofiarami przemocy w rodzinie 801 19 99 90 – Telefon Zaufania – problemy narkotykowe
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl