Sr Pazdziernik 22/2019
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - Świadczenia rodzinne
  - Kapitał ludzki
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualności
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 


   

   
 
 

HISTORIA

Uchwała nr 47/XV/90

Miejskiej Rady Narodowej w Kaletach
z dnia 25 kwietnia 1990r. w sprawie
utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaletach.

Na Podstawie art. 58 pkt,1 ustawy z dnia 20 lipca 1988r o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego / Dz. U. nr 26 z 1988r. poz. 183 i z 1989r. nr 34 poz.178 / Miejska Rada Narodowa uchwala co następuje:

§ 1.1. Tworzy się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach zwany dalej "Ośrodkiem"
§    2. Ośrodek przejmuje zadania i kompetencje Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej           Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz zadania Działu Służb Społecznych w Zespole           Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
§    3. Ośrodek prowadzić będzie działalność jako jednostka budżetowa.

§ 2. Szczegółowy zakres działania, statut i schemat organizacyjny określi Naczelnik Miasta        W Kaletach.

§ 3. Wykonanie uchwały porucza się Naczelnikowi Miasta Kalety.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Miejskiej Rady Narodowej
w Kaletach

dr Józef Kalinowski

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl