Sr Pazdziernik 22/2019
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
www.mops.kalety.pl
 

  - Strona Główna
  - Rejony
  - Pracownicy
  - Pomoc społeczna
  - Świadczenia rodzinne
  - Kapitał ludzki
  - Fundusz alimentacyjny
  - Wspołpraca

  - Aktualności
  - Tablica ogłoszeń
  - Historia
  - Ciekawostki
  - Galeria
  - Linkownia

     

 

 


   

   
 
 

CIEKAWOSTKI

W projekcie unijnym pn. 'Ja też potrafię' w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 2008 i 2009 r. wzięła udział P. Anna Dudek. P. Anna wydała tomik wierszy Pt. 'Dokąd idę'.
W czasie wyjazdu na warsztaty z zakresu pozyskania kompetencji społecznych i zawodowych w ramach aktywnej integracji , które odbyły się w Zakopanym zrodził się wiersz w/w poetki Pt. 'Tatry'.

'Tatry' Życie poczęstowało mnie smutkiem.
Wyruszyłam w Tatry i to nie sama.
A one mają nawet swój wiatr.
Ten potrafi być nachalny,
choć przyjaciele są obok mnie.
I gdy już góry toną we mgle,
trzeba się wsłuchać w śpiew górali.
Jesteśmy wszyscy tak samo
w tych szczytach zakochani.


Anna Dudek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mops - Kalety 2008 - mops@kalety.pl